Od 12.09.2017 r. obowiązuje zakaz wchodzenia do szatni przez rodziców i opiekunów uczniów, z wyłączeniem rodziców oddziału przedszkolnego.