Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

Lucjana Rydla 6, 70 – 783 Szczecin oraz Zofii Nałkowskiej 33, 70 – 785 Szczeci

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego w gr. 3-4 latki
 2. Okres / forma zatrudnienia: od 18.09.2017 do 31.08.2018 r. na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 3. Wymiar zatrudnienia: cały etat

Niezbędne wymagania:

 1. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
  6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.).
  Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

 1. L. Rydla 6

70-783 Szczecin

lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data wygaśnięcia: 22.09.2017 r.