Opłatę za obiady w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły za PAŹDZIERNIKU 2017 r. należy uregulować do 25 WRZEŚNIA 2017 R. (do tego dnia wpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły).

UCZNIOWIE KLAS VII – WYKUPUJĄ OBIADY W BUDYNKU SZKOŁY MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY ULICY Z. NAŁKOWSKIEJ 33 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI UCZNIOWSKIE ZA PAŹDZIERNIK 2017 R. OBIADY UCZNIOWSKIE (DWUDANIOWE) - 22 OBIADY x 4,00 = 88,00 ZUPY UCZNIOWSKIE (SAME) - 22 ZUPY x 1,00 = 22,00 SPRZEDAŻ NA PAŹDZIERNIK 2017 R.- KASA OBIADOWA CZYNNA W DNIACH: 27.09.2017 środa - w godz. od 8,00 do 15,00 28.09.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00 29.09.2017 piątek - w godz. od 8,00 do 15,00 02.10.2017 poniedziałek - w godz. od 8,00 do 15,00 03.10.2017 wtorek - w godz. od 8,00 do 15,00 04.10.2017 środa - w godz. od 8,00 do 15,00 05.10.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00 12.10.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00 19.10.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00 26.10.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00