OPŁATA ZA OBIADY ZA LISTOPAD 2017 r. DLA KLAS I-VI

Opłatę za obiady w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły za LISTOPAD 2017 r. należy uregulować do 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (do tego dnia wpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły).

UCZNIOWIE KLAS VII-ych I GIMNAZJALNYCH – WYKUPUJĄ OBIADY W BUDYNKU SZKOŁY MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY ULICY Z. NAŁKOWSKIEJ 33.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI UCZNIOWSKIE ZA LISTOPAD 2017 R.

OBIADY UCZNIOWSKIE (DWUDANIOWE) - 21 OBIADY x 4,00 = 84,00

ZUPY UCZNIOWSKIE (SAME)- 21 ZUPY x 1,00 = 21,00

 

SPRZEDAŻ NA LISTOPAD 2017 R. – KASA OBIADOWA CZYNNA W DNIACH:

27.10.2017 piątek - w godz. od 8,00 do 15,00

30.10.2017 poniedziałek - w godz. od 8,00 do 15,00

31.10.2017 wtorek - w godz. od 8,00 do 15,00

02.11.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00

03.11.2017 piątek - w godz. od 8,00 do 15,00

06.11.2017 poniedziałek - w godz. od 8,00 do 15,00

09.11.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00

16.11.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00

23.11.2017 czwartek - w godz. od 8,00 do 16,00