13 listopada w auli szkolnej odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości. Brały w nich udział wszystkie klasy 2 i 3. Podczas apelu z inscenizacją „Polska Niepodległa” wystąpiła klasa 3a, która podczas tej krótkiej lekcji historii przybliżyła wszystkim  pojęcie słowa niepodległość, zobrazowała zagarnianie przez zaborców terytorium naszego kraju podczas trzech zaborów i przypomniała jak doszło do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Uczniowie klas drugich i trzecich wspólnie odśpiewali hymn państwowy i recytowali  Katechizm polskiego dziecka, a także włączali się do śpiewania „Piosenki młodego patrioty” i piosenki „Jestem Polakiem”. To spotkanie zarówno dla występujących jak i oglądających stanowiło prawdziwą lekcję patriotyzmu.

Małgorzata Antczak