OPŁATĘ ZA OBIADY W FORMIE PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY ZA GRUDZIEŃ 2017 R. NALEŻY UREGULOWAĆ DO: 25 LISTOPADA 2017 R. (DO TEGO DNIA WPŁATA MUSI WPŁYNĄĆ NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI UCZNIOWSKIE ZA GRUDZIEŃ 2017 R.:

OBIADY (DWUDANIOWE) - 16 OBIADÓW X 4,00 = 64 ZŁ

ZUPY (SAME) - 16 ZUP X 1,00 = 16 ZŁ

 

Przerwa świąteczna od 23 do 31.12 2017 r.

SPRZEDAŻ NA GRUDZIEŃ 2017 R. - KASA CZYNNA W DNIACH:

28.11.2017 r. WTOREK  - w godz. 8,00 do 15,00

29.11.2017 r. ŚRODA - w godz. 8,00 do 15,00

30.11.2017 r. CZWARTEK  - w godz. 8,00 do 16,00

01.12.2017 r. PIĄTEK - w godz. 8,00 do 15,00

04.12.2017 r. PONIEDZIAŁEK - w godz. 8,00 do 15,00

05.12.2017 r. WTOREK - w godz. 8,00 do 15,00

07.12.20167r. CZWARTEK - w godz. 8,00 do 16,00

14.12.2017 r. CZWARTEK - w godz. 8,00 do 16,00

INFORMACJA:

UPRZEDZAMY, ŻE W GRUDNIU 2017 R. NIE BĘDZIE PROWADZONA PRZEDSPRZEDAŻ OBIADÓW NA STYCZEŃ 2018 R. Z UWAGI NA ZAMYKANIE ROKU BUDŻETOWEGO. DOTYCZY TO ZARÓWNO WPŁAT DO KASY, JAK I NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY.

ZA OBIADY STYCZNIOWE NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE W KASIE W DNIACH OD 02 DO 09.01. 2018 R.