29 listopada klasa 2c uczestniczyła w warsztatach w Muzeum Tradycji Regionalnych . Tematem lekcji był" Herb Szczecina i Pomorza Zachodniego". Lekcja była bardzo ciekawa, ponieważ uczniowie dowiedzieli się że gryf to mityczne, fantastyczne zwierzę będące wytworem wyobraźni ludów Bliskiego Wschodu. Utrwaliło się przedstawianie go jako uskrzydlonego lwa z głową, szponami i skrzydłami orła o uszach konia albo osła. Gryf uosabia nie tylko czujność i siłę lwa, szybkość orła, czujność osła, ale także zdolność do podstępu i fałszu. Gryf noszony na tarczy oznaczał, że osoba go nosząca była silnym człowiekiem, w którym można było odnaleźć cechy orła i lwa.Uczniowie wysłuchali również legendy o Gryfie. Na koniec lekcji jako podsumowanie wiadomości uczniowie kolorowali przygotowany przez panią prowadząca lekcję herb naszego miasta.

Ewa Wolanicka, wychowawca 2c