W dniu 11.12.2017 odbyło się podsumowania Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. W pięknie przystrojonej sali Pałacu Młodzieży spotkali się przedstawiciele kół szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wiele miłych słów oraz podziękowania otrzymaliśmy od przedstawiciela Wydziału Oświaty Pana Grzegorza Janowskiego. Wysłuchaliśmy fragmentów piosenek turystycznych przygotowanych przez młodych uczestników pracowni wokalno-estradowej Pałacu Młodzieży. Wszystkie uczestniczące w spotkaniu koła oraz ich opiekunowie otrzymali turystyczne upominki. Wśród wielu placówek szkoła 37 zdobyła 4 miejsce.Jest równocześnie najaktywniejszym kołem wśród szkół działających na Prawobrzeżu. Podczas odbioru nagród dumnie prezentowali nas najmłodsi uczestnicy rajdów, opiekunowie SKKT Ewa Gąsiorowicz i Ewa Wolanicka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 Pan Janusz Cymerman.

Ewa Gąsiorowicz

Ewa Wolanicka