Uprzedzamy, że w grudniu 2017 r. nie prowadzimy przedsprzedaży obiadów na styczeń 2018 r. z uwagi na zamykanie roku budżetowego (dotyczy to zarówno wpłat do kasy, jak i na rachunek bankowy szkoły). Osoby, które pomyłkowo dokonały wpłat na styczeń na konto, dostaną zwrot gotówki na konto.

02 stycznia 2018 r. stołówka nieczynna – prosimy dzieci zaopatrzyć w kanapki.

Kuchnia będzie wydawać posiłki od środy 03 stycznia 2018 r.

KASA OBIADOWA W STYCZNIU 2018 r. CZYNNA: od 02 do 09 stycznia 2018 r. (płatność gotówką lub kartą płatniczą)

WYSOKOŚĆ OPŁAT UCZNIOWSKICH ZA STYCZEŃ 2018 r.:

- obiady 11 ob. x 4,00= 44 zł (bez ferii zimowych)

- obiady 21 ob. x 4,00=84 zł (z feriami zimowymi)

- zupy 11 zup x 1,00=11 zł (bez ferii zimowych)

- zupy 21 zup x 1,00= 21 zł (z feriami zimowymi)