Olimpiady OLIMPUS mają zasięg ogólnopolski. Stanowią cenne rozszerzenie programu nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Prace sprawdzone zostały przez firmę edukacyjną z siedzibą w Warszawie.

 Maksymalna liczba punktów wynosiła 240, a oto wyniki konkursu w naszej szkole:

 

Klasy czwarte:

Michał Życiński 236 pkt. Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Magdalena Kirpluk 208 pkt.  Dyplom uznania

Julia Jastrzębska 198 pkt. Dyplom uznania

 

Klasy piąte:

Marcin Piwko 218  pkt. Dyplom laureata 

Pola Potocka 206 pkt. Dyplom uznania

Anna Jowita Fiedorowicz 206 pkt. Dyplom uznania

 

Klasy szóste:

Dawid Litwicki 196 pkt.  Dyplom uznania

Marcin Fabisiak 192 pkt.  Dyplom uznania

Dominika Kutelska 182 pkt.  Dyplom uznania

 

 

Organizator na terenie SP37- Anna Jażdżewska