Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37w Szczecinie im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego ul. Lucjana Rydla 6, 70 – 783 Szczecin, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 37

kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

 

Stanowisko: Specjalista ds. płac

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Data zatrudnienia: od 01 marca 2018 r.


Termin składania dokumentów do 14 lutego 2018 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. płac” należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30 lub przesyłać na adres szkoły.

 

UWAGA!

Szczegóły: kwalifikacje i wymagania określone są na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11365.asp

 

oraz telefonicznie  91 466 84 – 60.