ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Klasy 1-6 (czwartki)

budynek przy ul. L. Rydla 6

17:00 - 19:00

Klasy 7 i gimnazjum (środy)

budynek przy ul. Z. Nałkowskiej 33

17:30 - 19:30

 

14.09.2017

20.09.2017

Zebranie informacyjne

09.11.2017

08.11.2017

Zebranie informacyjne

07.12.2017

06.12.2017

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach za I semestr

11.01.2018

10.01.2018

Zebranie podsumowujące I semestr

15.03.2018

14.03.2018

Zebranie informacyjne

10.05.2018

09.05.2018

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego