ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Klasy 1-6 SP (czwartki)

budynek przy ul. L. Rydla 6

17:00 - 19:00

Klasy 7-8 SP i kl. 3 Gimnazjum (środy)

budynek przy ul. Z. Nałkowskiej 33

17:30 - 19:30

 

13.09.2018

12.09.2018

Zebranie informacyjne

08.11.2018

07.11.2018

Zebranie informacyjne

13.12.2018

12.12.2018

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach za I semestr

24.01.2019

23.01.2019

Zebranie podsumowujące I semestr

14.03.2019

13.03.2019

Zebranie informacyjne

16.05.2019

15.05.2019

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego