Program rządowy "Dobry Start"

 

W załączniku dostępny jest informator dotyczący programu rządowego

Załącznik:


Opieka w dni wolne od zajęć lekcyjnych

 

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów, których rodzice ze względu na obowiązki zawodowe w danym dniu, nie mogą zapewnić opieki w domu.

Zajęcia odbywają się w czasie zgłoszonym przez rodziców lub w godz. 6:30 - 16:30 (za wyjątkiem 24.12.2018 i 31.12.2018 - 6:30 - 13:00)

Wykaz dni:

 • 02.11.2018 - piątek
 • okres Świąt Bożego Narodzenia
  • 24.12.2018 - poniedziałek (6:30 - 13:00)
  • 27.12.2018 – czwartek
  • 28.12.2018 – piątek
  • 31.12.2018 – poniedziałek (6:30 - 13:00)
 • okres wielkanocny
  • 18.04.2019 – czwartek
  • 19.04.2019 – piątek
  • 23.04.2019 – wtorek
 • 02.05.2019 – czwartek

Wszyscy zainteresowani rodzice, którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą sprawować opieki, proszeni są o wypełnienie deklaracji (prośby) i złożenie jej w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy dziecka w terminie do 7 dni przed wybranym dniem. 
Wzór prośby w załączniku lub do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

Załącznik: