NNW uczniów - AXA - do wyboru:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny.pl - AXA (OWU)

Tabela świadczeń

Wniosek o wypłatę świadczenia

Link do zgłoszenia roszczenia drogą elektroniczną