Celem organizowanych co drugi miesiąc konkursów jest uwrażliwienie dzieci  na piękno otaczającej nas przyrody podczas różnych pór roku. Cykl konkursów przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. Przedmiotem konkursu jest wykonanie czterech prac plastycznych na dany temat.  

Termin konkursów wraz z tematem przewodnim:

 

 • Jesień w parku- termin składania prac do 10.10.14 r. (s.205)
 • Zimowy krajobraz- termin składania prac do 12.12.14 r. (s.205)
 • Wiosna i jej kolory- termin składania prac do 31.03.15 r. (s.205)
 • Lato na łące- termin składania prac do 29.05.2015 r. (s.205)

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci krajobrazem i przyrodą
 • przegląd różnych technik plastycznych

WARUNKI KONKURSU:

 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
 • format prac A4 lub A3
 • każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę
 • praca musi być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, klasa)
 • uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania prac na każdą porę roku

OCENIE PRAC BĘDĄ PODLEGAŁY:

 • samodzielność wykonania pracy
 • oryginalność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • estetyka wykonania

Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły (organizator osobiście dotrze do laureatów konkursu). 

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na holu głównym.

 

Serdecznie zapraszam
Agnieszka Pacholczyk