Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek zintegrowany oraz olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 11.01.2016 r. i 12.01.2016 r. Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustali Szkolny Organizator Olimpiady i poinformuje o tym na początku stycznia 2016 r.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

 

Olimpiady odbędą się:

  • 11-01-2016 r. - OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany)
  • 12-01-2016 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego

 Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.

 Do dnia 07-03-2016 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

Opłaty:

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 9,00 zł. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich. Termin wnoszenia opłat – do 4 grudnia 2015 r. u swoich wychowawców klasowych.

Osoby koordynujące przebieg Olimpiad w SP nr 37:

Olimpusek zintegrowany: Anna Toruń, Małgorzata Antczak

Olimpusek z j. angielskiego: Beata Herka, Katarzyna Biźnia-Nowak

 

Nagrody:

Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
  • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADACH „OLIMPUSEK”.

Beata Herka