ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017                                                       

Rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2017 – 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

15.01.2018 – 28.01.2018

Ferie zimowe

Termin w uzgodnieniu z parafią

Rekolekcje

29.03.2018 – 03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018                                                       

Zakończenie roku szkolnego

I semestr: 04.09.2017 - 15.01.2018,       II semestr: 29.01.2018 – 22.06.2018

DNI WOLNE

02.05.2018                 środa

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

04.05.2018                 piątek

01.06.2018                 piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI w godzinach 1700 - 1900

 

Klasy 1-6 (czwartki)

 Klasy 7 i gimnazjum (środy)

 

14.09.2017

 20.09.2017

Zebranie informacyjne

09.11.2017

 08.11.2017

Zebranie informacyjne

07.12.2017

 06.12.2017

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach za I semestr

11.01.2018

 10.01.2018

Zebranie podsumowujące I semestr

15.03.2018

 14.03.2018

Zebranie informacyjne

10.05.2018

 09.05.2018

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego