Dnia 22 lutego 2016 r. przedstawiciele SU: Weronika Kamińska, Amelia Czarnota, Amelia Puchała i Martyna Falkiewicz wraz z opiekunkami brały udział w I Międzyszkolnym Forum Samorządowym w Gimnazjum nr 43 na ul. Hożej w Szczecinie. Forum dotyczyło wspólnego projektu "Żyj zdrowo i kolorowo". Celem projektu jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego zachowania dzieci i młodzieży. Wiedzę z warsztatów przekazałyśmy na spotkaniu z przedstawicielami wszystkich klas dnia 25 lutego. Na tym spotkaniu z pomocą uczniów zatwierdziliśmy termin i plan imprez związanych z projektem.

Termin: 14 - 18 marzec 2016 r.

1. Kolorowy tydzień - uczniowie cały tydzień ubierają się w kolory ulubionych warzyw i owoców.

2. Poszukiwanie sponsorów na owoce i warzywa wykorzystane w Biegu po zdrowie. 

3. Konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów o tematyce zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Format A3/A4, technika dowolna (farby, kredki, wycinanki, wyklejanki). Drugi konkurs: trójwymiarowe warzywa i owoce ( z masy solnej, masy papierowo-klejowe, siatka geometryczna)

4. Dzień zdrowego odżywiania - klasy 1-3 w wybranym dniu tygodnia wykonują dla siebie zdrowe sałatki.

5. Scenki, skecze, wiersze, piosenki, prezentowane w auli szkolnej dnia 16 marca.

6. Bieg po zdrowie. Uczestnicy przebierają się lub posiadają rekwizyty warzyw i owoców.

7. Graffiti w holu szkoły. Każda klasa otrzyma arkusz papieru, na którym zaprezentuje farbami lub inną techniką zdrowy styl życia i odżywiania.

Zgłoszenia do występów i prace plastyczne oddajemy do 10 marca, graffiti do 16 marca. Bieg po zdrowie odbędzie się 14 marca, zgłoszenia do biegu przyjmuje pani Katarzyna Karpina, wychowawczyni klasy 2 h.

Podsumowanie projektu odbędzie się 4 kwietnia w Gimnazjum 43.

Zapraszamy do udziału.

Opiekunki SU