Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

 

Przewodnicząca – Weronika Kamińska klasa 6a

Z-ca przewodniczącej – Izabela Włodarczyk klasa 5a

Sekretarz- Zuzanna Gregorczyk klasa 5b

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 37 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016