Konkurs recytatorski dla klas II i III  „Cztery pory roku”. Regulamin: uczniowie prezentują dowolne wiersze o wskazanej porze roku. Komisja wybiera mistrza recytacji danej pory roku. Uczniowie prezentujący wiersze nie mogą się powtarzać. Kryteria oceny: dykcja, intonacja, długość wiersza, wrażenia ogólne. Nagroda: upominek książkowy na zakończenie roku szkolnego, nazwisko mistrza na tablicy wśród prac plastycznych 5 i 6 latków o tej samej tematyce, dyplom.

Pierwszy termin: 25 września 2012 r. - JESIEŃ.  Szczegóły u wychowawców klas II i III.

Organizator konkursu recytatorskiego klas II i III: p. K. Karpina
Organizator konkursu plastycznego 5 i 6 latków: p. I. Nuszkowska