ZAPRASZAM uczniów klas I do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pt."MOJA RODZINA". TECHNIKA: dowolna, FORMAT: A4,TERMIN składania prac do: 03.06. br. do sali 207. Prace należy podpisać: imię i nazwisko oraz klasę.

Organizator: Sylwia Smoła