22 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej Nr 37 odbyło się Turystyczno- Sportowe Podsumowanie Leśnych Sobót.


Była to już 879 Leśna Sobota.Impreza dofinansowana była przez Urząd Miasta Szczecin, a organizatorem była Pracownia Turystyczno- Ekologiczna Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz Społeczna Kadra Opiekunów SKKT.Wszyscy miłośnicy turystyki pieszej szczecińskich szkół po wspólnej wędrówce trasami turystycznymi zgromadzili się na boisku szkolnym SP Nr37.Uczestników złazu przywitała wicedyrektor Pałacu Młodzieży pani Katarzyna Lubińska, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 pan Janusz Cymerman oraz pracownicy pracowni Turystyczno- Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Szczecinie pani Elżbieta Wielgoszewska, Urszula Szajda i Krzysztof Szydłowski.Pani Elżbieta Wielgoszewska dokonała podsumowania Leśnych Sobótw roku szkolnym 2012/2013 i wraz z panią Katarzyną Lubińską wręczyły za udział w nich dyplomy Szkolnym Kołom Krajoznawczo- Turystycznym.Podziękowały także panu dyrektorowi Januszowi Cymermanowi za możliwość przeprowadzenia tej imprezy w naszej szkole. Uczestnicy imprezy otrzymali znaczki zlotowe oraz poczęstunek turystyczny.Zaproszono wszystkich do konkursów sportowo- rekreacyjnych oraz Loterii Turystycznej z nagrodami.Była to dla wszystkich świetna zabawa i miło spędzony czas.

Opiekunowie SKKT Agnieszka Matusiak i Ewa Wolanicka