<

„Człowiek jest wielki nie przez to , co posiada , lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma , lecz przez to , czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II 
Dnia 18.10.2011 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji żonkilowe „ Pole Nadziei” organizowanej przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci . Pola Nadziei to coroczna akcja prowadzona przez Hospicjum. Jej celem jest nie tylko pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad chorymi dziećmi w ostatnim okresie ich życia , ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei . Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie choroby i odejścia z tego świata . Uczniowie naszej szkoły, widząc potrzebę niesienia pomocy swoim chorym koleżankom i kolegom, chętnie włączyli się w akcję „Pole Nadziei”. Przed naszą szkołą zostały posadzone cebulki żonkili. Wiosną , kiedy kwiaty zakwitną, będziemy zbierali fundusze dla chorych dzieci, które przekażemy Hospicjum. Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci jest zespołem opieki domowej . Niesie profesjonalną pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.