altMiejski konkurs na „Najciekawszą turystycznie szkołę” w roku szkolnym 2010/2011 – rozstrzygnięty! Wśród szkół podstawowych nasza zajęła III miejsce.

28 listopada 2011 r. po raz kolejny odbyło się podsumowanie zmagań turystycznych szkół Szczecina.

Uczniowie naszej szkoły należący do SKKT w ubiegłym roku szkolnym licznie uczęszczali na Leśne Soboty po Puszczy Bukowej – złazy organizowane przez Pałac Młodzieży oraz rajdy zaprzyjaźnionych szkół. Zdobywali odznaki turystyki pieszej. W licznych konkursach o Puszczy Bukowej (wiedzy o Puszczy, rysunkowych, fotograficznych) zajmowali czołowe miejsca.

Dziś odbyło się podsumowanie konkursu „Na najciekawszą turystycznie szkołę” organizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie.

Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej oraz do czynnego i świadomego dbania o środowisko.

Spotkanie odbyło się w Pałacu Młodzieży i uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół, opiekunowie SKKT i uczniowie.

Opiekunowie SKKT:

Magdalena Trybus-Kazior
Ewa Wolanicka
Agnieszka Matusiak