alt14 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 42 odbyło się podsumowanie XIV edycji konkursu na „Najaktywniejsze SKKT”pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

Nasze koło w kategorii szkół podstawowych Szczecina osiągnęło kolejny sukces ...

 

Zajęliśmy V miejsce.alt

Uczniowie wraz z opiekunkami SKKT w minionym roku szkolnym aktywnie brali udział w realizacji zadań programowych koła, jak również rozwijali swoje zainteresowania lokalną (i nie tylko ...) turystyką. Propagując ten rodzaj spędzania czasu, uczestniczyli wrajdach, za które otrzymali 554 punktyzdobyli 212 i wykupili 140 odznak PTTK, zakupili 12 książeczek...

Pasja pozostała: młodzi ludzie i ich opiekunowie już teraz zapowiedzieli, że sięgną po najwyższy laur - puchar za I miejsce. Proszą też o większe zaangażowanie innych uczniów i nauczycieli - przecież to pasja, a zarazem wspaniały pomysł na wspólne spędzenie czasu.

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM...

Nagrody i puchary Prezydenta Miasta Szczecin wręczali przedstawiciele szczecińskich władz i instytucji oświatowych oraz główni organizatorzy konkursu, tj. władze ROS PTTK.

Opiekunowie SKKT:

Magdalena Trybus-Kazior, Ewa Wolanicka, Agnieszka Matusiak