Opłata za obiady uczniowskie na miesiąc Czerwiec 2014 r. wynosi:

- 19 dni x 4,00= 76,00 –      z 06, 20, 27.06.2014

- 16 dni x 4,00 = 64,00 – bez 06, 20 i 27.05.2014 r.

 

Opłata za zupy uczniowskie na miesiąc Czerwiec 2014 r. wynosi:

- 19 dni x 1,00 = 19,00 –     z 06, 20,i 27.06.2014 r.

- 16 dni x 1,00 = 16,00 – bez 06, 20 i 27.06.2014 r.

 

W niżej wymienionych dniach nie ma zajęć dydaktycznych:

06.06.2014 r. – piątek – Dzień Sportu

20.06.2014 r. - piątek – zajęcia opiekuńczo wychowawcze

27.06.2014 r. – piątek- Zakończenie Roku Szkolnego

 

Przypominamy:

Wpłaty na konto Szkoły w formie przelewu elektronicznego należy

dokonywać z góry za dany miesiąc - do 25 dnia każdego miesiąca,

do tego dnia wpłata musi być na koncie Szkoły.

 

Wpłaty za niepełny abonament obiadowy są przyjmowane w kasie obiadowej