Prezentacja powstała na kanwie prac plastycznych uczniów klasy Id. Jest refleksją na temat czytanych książek. Prezentuje umiejętności plastyczne uczniów  oraz zamiłowanie do czytania. Zapraszamy do obejrzenia!

Baju baj, książeczko klasa Id E.Piłat J.Fiodorowicz.pps