Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka liga Czytelników” - jest to całoroczny projekt czytelniczy dla uczniów.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo, a tym samym wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach: kl. 1-3 i kl. 4-6

 

 

Przebieg konkursu w trzech etapach:

  • I etap szkolny trwa do 10 lutego 2017 r
  • Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają punkty, poprzez czytanie proponowanych książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Za każdy test można uzyskać 100 pkt. Ilość książek do przeczytania jest dowolna – mogą to być 3 książki, może być ich np. 12 lub więcej. Im więcej książek się przeczyta, tym większa szansa na dostanie się do finału. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami przy rozwiązywaniu testów. Uczestnicy konkursu zgłaszają się po testy do nauczyciela bibliotekarza.
  • W dniach między 13 lutego a 10 marca 2017 roku odbędzie się w szkole test kwalifikacyjny do półfinału. Po troje zawodników na obydwu poziomach, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu kwalifikacyjnego   przechodzi do wojewódzkiego półfinału.
  • II etap 21 kwietnia 2017 roku to półfinał wojewódzki dla uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu. Po troje zawodników na obydwu poziomach przechodzi do tego półfinału.

            Przewidziane są również nagrody dodatkowe dla 15 uczniów (w obu kategoriach wiekowych), którzy otrzymają największą ilość punktów.

Szczegółowe informacje na: www.Wielka–Liga pl

             Zapraszamy do udziału dzieci i rodziców, bo wspólne czytanie to wspólnie spędzony czas oraz mocniejsze więzi rodzinne.

 

Nauczyciele bibliotekarze