Aktyw biblioteczny, łącznicy z biblioteką - współpracują z biblioteką, polecają książki, informują o stanie  czytelnictwa w klasie, konkursach i wydarzeniach czytelniczych.

 Aktyw biblioteczny

  • Jan Misiuna kl.5a
  • Janina Pająk kl.6a
  • Dawid Litwicki kl. 6a

Łącznicy z biblioteką: