Projekt czytelniczy dla uczniów klas 4-6 „Magiczne drzewo” realizowany przez nauczycieli bibliotekarzy z SP 59, SP 24 i SP 37  w roku szkolnym 2015/16 powstał zgodnie z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa, który kładzie nacisk na rozwój kompetencji czytelniczych uczniów oraz rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Grupa objęta projektem: uczniowie klas 4 – 6

Termin: październik 2015 – maj 2016

Cel ogólny: podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród uczniów, wyrabianie nawyku czytania

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • Kształtowanie postawy świadomego czytelnika
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  • Rozwijanie talentów literackich i plastycznych
  • Wzbogacanie słownictwa
  • Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
  • Współdziałanie w grupie

Harmonogram działań

Październik 2015 r.: informacja o całorocznym konkursie. Przez 7 miesięcy uczniowie będą wykonywać 3 zadania i napiszą 3 testy. Terminy będą podawane na tablicy informacyjnej biblioteki i stronie internetowej szkoły.

3 testy: odbędą się w styczniu, marcu i maju ze znajomości treści kolejnych tomów książek z serii Magiczne Drzewo: „Pojedynek”, „Gra”, „Cień smoka”. Uczniowie będą odpowiadać na 10 otwartych pytań. Testy będą oceniane przez nauczycieli bibliotekarzy danej szkoły.

3 zadania: w styczniu, kwietniu i maju uczniowie wykonają 3 zadania związane z treścią książek. Zadania oceniane będą przez nauczycieli z partnerskiej szkoły.

Zadanie  nr 1 – wykonanie ulotki reklamującej książki z serii Magiczne Drzewo. Ulotki mogą być wykonane ręcznie lub komputerowo. Na wykonanie zadania uczniowie będą mieli 2 tygodnie.

Zadanie nr 2 – będzie w formie imiennego listu do każdego uczestnika projektu. Uczniowie będą wymyślać  nowy, magiczny przedmiot, który Andrzej Maleszko mógłby wykorzystać w następnym tomie powieści. Opiszą również właściwości wymyślonego przedmiotu.

Zdanie nr 3 – będzie polegało na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej „wymarzoną bibliotekę”.

Szkoły realizujące projekt zarejestrują się w programie eTwinning i tam będą umieszczać efekty pracy uczniów.

NAGRODA:

Na przełomie maja/czerwca 2016 roku zostaną podane wyniki i 20 osób z każdej szkoły z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do nagrody głównej – spotkania autorskiego z pisarzem. Będą również  inne nagrody dla zwycięzców (niespodzianka!).

Zapraszamy do działania!