3 lutego 2017 roku w auli szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości jest zachęcanie najmłodszych uczniów do odwiedzania biblioteki i rozwijanie umiejętności czytania.

 W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej na stałe jest w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych. Specjalnie na tę okoliczność pani Małgorzata Antczak wraz ze swoimi wychowankami, uczniami klasy 2a przygotowała część artystyczną, podczas której przekazano uczniom wiedzę o książce i bibliotece. Uczniowie klas pierwszych rozwiązywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich wiedzę na temat bohaterów baśni i bajek.

W obecności dyrektora Janusza Cymermana, wicedyrektor Iwony Rybeńskiej oraz wychowawców klas pierwszych dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w uroczystości i pragniemy, aby biblioteka była miejscem przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są wyczekiwani i zawsze mile widziani.

 

Nauczyciele bibliotekarze