Panorama 7 - Nr 18 (521) Rok XXII - 24 września 2015 r.