Panorama 7 - Nr 21 (524) Rok XXII - 5 listopada 2015 r.