Panorama 7 - Nr 1 (528) Rok XXIII - 14 stycznia 2016 r.