Panorama 7 - Nr 4 (531) Rok XXIII - 25 lutego 2016 r.