PANORAMA7 Nr 18 (545) Rok XXIII - 29 września 2016 r.