PANORAMA7 Nr 20 (547) Rok XXIII - 27 października 2016 r.