PANORAMA7 Nr 11 (562) Rok XXIV - 8 czerwca 2017 r.