PANORAMA7 Nr 12 (563) Rok XXIV - 22 czerwca 2017 r