Dialogi - miesięcznik pedagogiczny - NR 8 (215) Październik 2017 - Szczecin