W ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych z rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Podręczniki będą dostępne dla uczniów klas II-VI z wyłączeniem klas I,

ponieważ te dzieci będą miały zapewnione podręczniki z Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2014 r. Rodzic, który posiada Szczecińską Kartę Rodzinną i chciałby skorzystać z takiej formy wsparcia winien złożyć "Wniosek o bezpłatne udostępnienie podręczników szkolnych z zasobu bibliotecznego szkoły w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci w roku szkolnym 2014/2015".

Plakat informacyjny dla rodziców