"Najważniejszą wartość mają listy, w których ktoś pisze, czego nie może powiedzieć rodzicom albo nie wolno powiedzieć w szkole. To, o czym dzieci mówią między sobą, a  teraz mają możność szczerze powiedzieć, bez wstydu i strachu, że je wyśmieją."                                                               Janusz Korczak

Od teraz w naszej szkole uczniowie będą mogli podzielić się problemami i spostrzeżeniami również w sposób nieco mniej konwencjonalny, poprzez zainstalowaną tuż obok gabinetu pedagoga szkolnego (gabinet nr 112) specjalną skrzynkę zaufania, do której dzieci oraz rodzicie z naszej szkoły będą mogli wrzucać listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, o czym boją się powiedzieć wprost: o kolegach, nauczycielach, o sobie. 

Dzięki tej skrzynce uczniowie będą mieli możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli często nie mają pojęcia.

Chcemy dać uczniom szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które  doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i  wsparcia. 

Skrzynka stwarza nam wszystkim perspektywę na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie będą mogli otrzymać pomoc ze strony pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli, terapeuty, policji, księży, dyrekcji szkoły a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem  pomocy osobom potrzebującym!!!

 

Pamiętaj!!!

  • Nie przechodź obojętnie obok tragedii kolegi. Jeśli oczekujesz pomocy - napisz i wrzuć do „SZKOLNEJ NIEBIESKIEJ SKRZYNKI”znajdującej się obok gabinetu pedagoga szkolnego;
  • Jeśli masz problemy, potrzebujesz pomocy, rady czy wsparcia w swoich życiowych problemach - napisz;
  • Spotykasz się z agresją ze strony kolegów, wymuszaniem pieniędzy - można coś zrobić,nie bądź biernym obserwatorem lub ofiarą;
  • Widzisz inne problemy w szkole - zasygnalizuj.

Cenna uwaga!!!

 

Ze względu na wagę pojawiających się problemów prosimy o dojrzałe i odpowiedzialne traktowanie zgłoszeń. Należy pamiętać, że żart uczniowski może opóźnić dotarcie z pomocą do potrzebujących.

 

Zasady Dobrej Korespondencji:

 

1.Nie używamy wulgaryzmów.

2.Nie obrażamy ani nie wyzywamy.

3.Twój list może być anonimowy.

4.Nie traktujmy tej korespondencji jako żartu.

                                                                                   Szkolni koordynatorzy Programu "Bezpieczna Szkoła"

                                                                                   Ewelina Jeżewska-Iskra, Jarosław Bojar