Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r.

 Ogłoszenie

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonano postępowanie do 30000 Euro  – zapytanie o cenę na Dostawy i podpisano Umowy na:

  1. Dostawa do stołówki szkolnej „Mięsa i przetworów mięsnych; Drobiu i przetworów drobiowych”

zawarto Umowę nr 2/ZOC/2017 zawarta w dniu 29.12.2016 obowiązująca od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. na kwotę do wysokości 120157 zł 45/100 netto.

Dostawca:

Pan Dariusz Watral prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MADAR Dariusz WATRAL z siedzibą w Szczecinie przy ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

  1. Dostawa do stołówki szkolnej „Warzywa, kiszonki, owoce” zawarto Umowę nr 1/ZOC/2017 zawarta w dniu 30.12.2016 obowiązująca od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. na kwotę do wysokości 75694 zł netto.

Dostawca:

ZBOREK Z. KUSIAK, H. KUSIAK Spółką jawną z siedzibą w Przecławiu, ul.---, nr 150, lok---