Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, przy ul. Lucjana Rydla 6.

 

 załączniki:

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

7. Załącznik 6

8. Wzór umowy

9. Załącznik 8

10. Załącznik 9

11. Załącznik 10

12. BIOZ

Rysunki:

1

2

3

4

5

6

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

plik PDF