Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Wynajem pomieszczeń szkolnych na rok 2017/18

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem w 2017/2018 r. następujących pomieszczeń:

 

 1. Sala gimnastyczna– 482 m²
 • od poniedziałku do piątkuminimalna cena wynajmu netto70 zł+ 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. Aula– 332 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 44 zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. Sala korekcyjna – 100 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 33 zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. Sala lekcyjna 54 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 20 zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. 5.      Salka 18 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 10 zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. Salka gimnastyczna nr 100 – 230 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 27 zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową
 1. 7.      Salka gimnastyczna nr 230 – 108 m²
 • od poniedziałku do piątku,minimalna cena wynajmu netto 27zł + 23% VAT za 1 godzinę zegarową

Godziny wynajmu po zakończonych zajęciach szkolnych.

Pomieszczenia te wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania przebieralni, sanitariatów oraz mediów.

 

Warunki przetargu:

 1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w pok. 229 (kierownik gospodarczy) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15.00.
 2. Termin składania ofert – do dnia 15.09.2017 r.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2017 r. o godzinie 12:00,
 4. Bliższych informacji udziela Wiesław Prajs – kierownik gospodarczy po numerem telefonu 91 4668-478 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć do dnia 14.09.2017 r. po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 4668-478 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. Do oferty winno zostać załączone:

a)      podanie skierowane do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 37 z krótkim opisem planowanej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu oraz dokładnym terminem wynajmu,

b)      kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,

c)      kserokopie decyzji o nadaniu nr NIP i REGON,

d)      kserokopia dowodu osobistego (w przypadku wynajmu osób fizycznych)

 1. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 2. Kryterium wyboru oferty stanowić bzie:

a)      zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń,

b)      rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym przez nas terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stanie internetowej szkoły pod adresem www.sp37.szczecin.pl

wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestniczy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.