OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 37 im. pkt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6

INFORMUJE O ROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE Art. 11 Ust. 8

na Dostawę w cz. I „Mięsa i przetworów mięsnych; Drobiu i przetworów drobiowych”

w cz. II „Warzyw, kiszonek, owoców”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

w części I - ofertę nr 7

Madar Hurtownia Mięsa i Wędlin

ul. Autostrada Poznańska 1        71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonych w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres

Wartość brutto

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium 100 cena)

1

„BYK” Spółka Jawna Dariusz Osiniak Jacek Malinowski

Ul. Welecka 38, Mierzyn  72-006 Szczecin

151177,88

93,50

2

Zakład Mięsny Grabowscy sp. z o.o.

Ościęcin 32,  72-300 Gryfice

146409,40

96,54

5

Hurtownia Wielobranżowa Rojan

J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30  78-120 Gościno

144476,05

97,83

7

„MADAR” Dariusz Watral

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

141347,35

100

w części II - ofertę nr 3

„ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. Jawna

72-005 Przecław 150

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonych w siwz.

Numer

oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres

Wartość brutto

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium – 200 cena)

3

„ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. Jawna

Przecław 150, 72-005 Przecław

67616,00

100

4

P.H.U. „BULNEX”

Al. Wyzwolenia 85 71-411 Szczecin

76529,00

88,35

6

FHU Paweł Smolnik

Ul. Armii Krajowej 61, 74-100 Gryfino

108289,00

62,44

 

Ponadto na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy, Zamawiający informuje, iż umowa może zostać zawarta najwcześniej w dniu 01.03.2014 r.

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faxu 91/4668461