Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dzisiaj 148

Wczoraj 268

Miesiąc 3481

Wszystkie 18886

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 37 im. pkt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6

INFORMUJE O ROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE Art. 11 Ust. 8

na Dostawę w cz. I „Mięsa i przetworów mięsnych; Drobiu i przetworów drobiowych”

w cz. II „Warzyw, kiszonek, owoców”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Czytaj więcej: Ogłoszenie - dostawa mięsa i przetworów mięsnych, drobiu i przetworów drobiowych

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Szczecin, 13 listopada 2012 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, przy ul. Lucjana Rydla 6” (otwarcie ofert w dniu 25.10.2012 r. w siedzibie szkoły).

 

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 ppkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.   Wybrany w postępowaniu Wykonawca odstąpił do podpisania umowy.

 

 /Dyrektor Szkoły/

/Janusz Cymerman/

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, przy ul. Lucjana Rydla 6.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony nr 1