18 maja 2013r. Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne naszej szkoły brało udział w Wojewódzkim Zlocie SKKT- PTSM.

Celem imprezy było: poznanie walorów turystycznych Puszczy Wkrzańskiej, popularyzacja sportu turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej, poznanie ścieżek edukacyjno- ekologicznych w szczecińskich lasach miejskich. Meta rajdu była w Publicznej Szkole Podstawowej" Na Głębokim" ul. Jaworowa 41.Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w konkursach podczas trwania zlotu i zdobyli dyplomy i nagrody rzeczowe.I MIEJSCE W konkursie " Turystyczne Rymowanki"- wiersze, wierszyki na temat turystyki zdobył zespół dziewcząt w składzie:Julia Zając 6f, Agnieszka Szczepkowska 4c, Zuzia Brzezińska 5b,Emilia Mikuła 4c, Klaudia Kameduła 4c.
II MIEJSCE w konkursie piosenki turystycznej zdobyły Agnieszka Szczepkowska
4c, Emilia Mikuła 4c.
I MIEJSCE w konkursie sprawnościowym zdobyły Nicola Kwiatkowska 3d,Oliwia
Łokietek 3d.
II MIEJSCE w konkursie sprawnościowym zdobyła Aleksandra Książek 1c.
W konkursie wiedzy krajoznawczej reprezentowała szkołę Zuzia Brzezińska 5b.
Gratulujemy!

Ewa Wolanicka, Wiesława Szymańska