Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku od godz.11:30 do godz.14:00


 Sprzedaż abonamentów obiadowych w pokoju 123 w dniach:

  • 3 dni ostatnie starego miesiąca - w godz. 8:00 - 15:00, przerwa 12:00 - 12:15
  • 3 dni pierwsze nowego miesiąca - w godz. 8:00 - 15:00, przerwa 12:00 - 12:15
  • każdy czwartek - w godz.8:00 - 16:00, przerwa 12:00 - 12:15

Koszt obiadów uczniowskich:

  • obiad uczniowski (pełny dwudaniowy) - 4 zł
  • zupa uczniowska - 1 zł

UWAGA -  istnieje możliwość dokonywania płatności za posiłki w Kasie Obiadowej w formie bezgotówkowej tj. za pomocą karty płatniczej.


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zapłaty abonamentu miesięcznego za obiady dziecka na konto bankowe Naszej Placówki tj.

Szkoła Podstawowa nr 37 70-783 Szczecin, ul. Rydla 6

 

Numer konta bankowego:

 

40 1020 4812 0000 0502 0128 7945

 

W treści przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata za obiady

 

Wzór:

Ewa N………, klasa II A, obiady za mc IX/2016

 

Wpłaty należy dokonywać z góry za dany miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca

Dnia 25 każdego miesiąca wpłata musi być na koncie Szkoły (różny czas zapłatynajszybciej przelew elektroniczny najdłużej pocztą)

 

 

UWAGA: 

Powyższa informacja dotyczy wpłaty za obiady tylko za cały miesiąc z góry.

Karty obiadowe opłacone elektronicznie będą dostarczane:

- dla klas „0” - do wychowawców klas

- dla klas I - III - do świetlic szkolnych

- uczniowie klas IV – VI odbierają karty obiadowe w kasie szkolnej pok. 123. 

 

Wpłaty za niepełny abonament obiadowy są przyjmowane tylko w kasie szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, gdy uczeń ma wykupiony abonament - należy w pierwszym dniu nieobecności zgłosić się  z kartą obiadową w  pok. 123 (kasa obiadowa) w celu dokonania odpisu na następny miesiąc.

Wyprowiantowanie jest możliwe dopiero od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Uzgodnienia odnośnie odpisów z poprzedniego miesiąca proszę dokonywać osobiście.


Informacja dla rodziców: wykaz alergenów w posiłkach znajduje się w sekretariacie, w pomieszczeniu gdzie sprzedaje się obiady oraz tutaj:

lista alergenów 1

lista alergenów 2

lista alergenów 3

lista alergenów 4

lista alergenów 5


Opłata za obiady miesiąc grudzień:

 

OPŁATĘ ZA OBIADY W FORMIE PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY ZA GRUDZIEŃ 2017 R. NALEŻY UREGULOWAĆ DO: 25 LISTOPADA 2017 R. (DO TEGO DNIA WPŁATA MUSI WPŁYNĄĆ NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI UCZNIOWSKIE ZA GRUDZIEŃ 2017 R.:

OBIADY (DWUDANIOWE) - 16 OBIADÓW X 4,00 = 64 ZŁ

ZUPY (SAME) - 16 ZUP X 1,00 = 16 ZŁ

W piątek 22 grudnia 2017. stołówka czynna w godzinach od 10.00 do 12.30

Przerwa świąteczna od 23 do 31.12 2017 r.

SPRZEDAŻ NA GRUDZIEŃ 2017 R. - KASA CZYNNA W DNIACH:

28.11.2017 r. WTOREK  - w godz. 8,00 do 15,00

29.11.2017 r. ŚRODA - w godz. 8,00 do 15,00

30.11.2017 r. CZWARTEK  - w godz. 8,00 do 16,00

01.12.2017 r. PIĄTEK - w godz. 8,00 do 15,00

04.12.2017 r. PONIEDZIAŁEK - w godz. 8,00 do 15,00

05.12.2017 r. WTOREK - w godz. 8,00 do 15,00

07.12.20167r. CZWARTEK - w godz. 8,00 do 16,00

14.12.2017 r. CZWARTEK - w godz. 8,00 do 16,00

INFORMACJA:

UPRZEDZAMY, ŻE W GRUDNIU 2017 R. NIE BĘDZIE PROWADZONA PRZEDSPRZEDAŻ OBIADÓW NA STYCZEŃ 2018 R. Z UWAGI NA ZAMYKANIE ROKU BUDŻETOWEGO. DOTYCZY TO ZARÓWNO WPŁAT DO KASY, JAK I NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY.

ZA OBIADY STYCZNIOWE NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE W KASIE W DNIACH OD 02 DO 09.01. 2018 R.


Sprzedaż obiadów dla kl. VII w budynku szkoły na ul. Z. Nałkowskiej 33,
w dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7,30 do 15,00