W świetlicy 219 piątek upłynął pod hasłem „Młodzi odkrywcy”. Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty. Świetlica 219 zamieniła się więc w małe laboratorium, w którym czekały na dzieci róże ciekawe wyzwania.

 

 

Pierwszym zadaniem było stworzenie eksperymentu: Pienisty potwór – wulkan. Drugim zaś, przeprowadzenie doświadczenia z mlekiem i barwnikami tzw. Tornado w mleku. Ostatnim elementem przekazania dzieciom wiedzy z zakresu chemii i fizyki było wykonanie przez uczniów Lampki lawy. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania, przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki. Wiedza i umiejętności zdobywane w dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Agnieszka Szczybelska

Ewa Kalityńska – Rutkowska